Ego versus Ziel


Ik geef wat je nodig hebt, niet wat je wilt. Dat betekent dat ik een ploert kan zijn voor je beperkte ego en een zegen voor je onbeperkte Ziel. Vaak dáár waar het Kantelpunt zit van beperkt naar onbeperkt(er) haken mensen af, zijn er plotseling allerhand redenen om niet door te gaan, door angst voor het onbekende, namelijk het onbekende(re) te gaan ervaren. Ze willen liever blijven hangen in hun bekende verhaal. Vandaar ook dat ik op mijn folder diende te zetten: "Kom maar op als je durft". Je dient namelijk dóór je weerstand heen te gaan, wil je in het voor jou tot nu toe onbekende kunnen treden.
Aan normen en waarden hecht ik nagenoeg geen waarden, daar ik anders mijn werk niet goed kan doen. Dan zou ik je vaak niet kunnen laten zien wat er (on)bewust in jou leeft. Je doet je namelijk vaak anders voor dan dat je in jouw werkelijkheid naar jezelf kijkt en jezelf ervaart.
Je zult jezelf in de ogen moeten kijken, wil je verder komen. Ik bied dus geen gewone therapie. Therapie voor de persoonlijkheid, de ego, is overal verkrijgbaar, zelfs in het alternatieve circuit. Op dat gebied kun je je dus op legio plekken bij legio mensen laten bevredigen. Ik schrijf dit, daar het nodig is dat je je hiervan bewust wordt, ook al is deze website in zekere zin alleen nog maar theorie voor je. Je bent echter niet zomaar deze woorden aan het lezen. Op een dieper niveau gaan deze door jou gelezen woorden met je aan de slag. Bewustwording is een groot deel van mijn therapie.

 

 Hou het simpel!

 

Hartegroet, Nathanja