Kern-Energie
Je Hart is je Kern. Zonder je Hart kun je niet Leven, slechts overleven. Door goed te leren voelen, door er niet omheen, maar doorheen te gaan, leer je vanuit je Hart te leven.  Je Hart is flexibel en geeft je impulsen; op de ene situatie reageer je zus en op de andere situatie reageer je zo. De ene keer voel je dat je iets moet laten en de andere keer voel je dat je juist iets moet doen.
 

Onze persoonlijkheid is niet flexibel. We leren van jongs af aan op een bepaalde manier te functioneren en denken vaak dat we nou eenmaal zo zijn. Dat is niet waar. Je bent gevormd door je ouders, je opvoeders, je familieleden, vrienden, je omgeving, het milieu waarin je bent opgegroeid en noem maar op. Dat wil nìet zeggen dat je dús nou eenmaal zo bent. Om jeZelf beter te leren kennen, is het fijn om naar de ingevingen van je Hart te kunnen luisteren en er ook gehoor aan te durven geven; dan leef je vanuit jóuw Kern-Energie. Je zult zelf gaan merken wat dat met je doet.
Hopi gedicht
 
Er is een rivier die nu zeer snel stroomt.
 
Ze is zo groot en stroomt zo snel dat mensen bang zullen zijn.
 
Zij zullen zich proberen vast te klampen aan deoever.
 
Ze zullen het gevoel hebben dat ze worden verscheurd
 
en dat ze hevig zullen lijden.
 
Weet dat de rivier haar bestemming heeft.
 
 
De ouderlingen zeggen dat we de oever los moeten laten
 
en ons afduwen naar het midden van de rivier.
 
Onze ogen openen ons hoofd boven water houden.
 
We moeten niets persoonlijk opvatten, zeker niet onszelf.
 
Want als we dat doen,komen onze spirituele groei en 
 
reis tot stilstand.
 
 
De weg van de eenzame wolf is niet meer.
 
Komt alle samen.
 
Verband de woordenstrijd uit je houding en woordenschat.
 
Alles wat we nu doen, moet op een hielige manier 
 
en als feest gedaan worden.
 
Wij zijn degenen op wie we hebben gewacht.

 Hou het simpel!

Hartegroet, Nathanja